مدارک لازم جهت پذیرش در دانشگاهای کره چیست؟

ترجمه رسمی مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی و ریز نمرات آنها، پاسپورت، عکس پاسپورتی، موجودی حساب بانکی