سیستم آموزش و پرورش در کره جنوبی چگونه می باشد؟

در کره سیستم آموزش و پرورش همانند ژاپن و کشورهای اطراف بسیار جالب است. آموزش و پرورش رایگان (تا سطح پایان دبیرستان ) می باشد ساعت شروع و خاتمه  ۹ صبج شروع  می شود و  بین ۱ الی ۳  تمام میشه. در روزهای هفته ساعات اتمام  فرق میکنه . معمولا دانش آموزان از هشت و نیم صبح به بعد  به مدرسه میروند و ساعت هشت و پنجاه همه در کلاس حاضرند.   معلم ها قبل از دانش آموزان در کلاس حاضر  هستند.   دوره های آموزش  شامل کودکستان   و   ۱- دبستان شش سال  ۲- راهنمایی  ۳- دبیرستان است همه مدارس یک نوبته هستند. و کلاسها استاندارد هستند. همه مدارس زمین فوتبال و بسکتبال و محل بازی کودکان (کودکستان ) و .... را دارند.  هیچ مدرسه ای نظافتچی و دربان ندارد!

اموزش زبان کره ای با ما

اموزش زبان کره ای با ما زیرا که این تخصص ماست . 

اموزش زبان کره ای را در صدیق دانش یاد بگیرید زیرا که  ...


مثلا اگه شما  با ماشینتان تشریف ببرید  و تو مدرسه دور بزنید یا پارک کنید  کسی نمیگوید چیکار میکنی ! همه کلاسها دارای کامپیوتر  تلویزیون  تلفن  و سیستم گرمایش شوفاژ  و سرد کننده هستند. نظافت همه کلاسها و راهروها  با دانش آموزان است. سرو ناهار (غذا ) هم توسط دانش آموزان انجام میشه اما پخت غذا در آشپزخانه مجهز  مدرسه انجام میشه. پول غذا و شیر ساعت ۱۰صبح و گردشهای علمی را والدین پرداخت میکنند. همه دانش آموزان  دم درب ورودی  سالن کفشهایشان را عوض میکنند (کفش مدرسه می پوشند) به خاطر همین دو تا کیف دارند یکی برای کتابها و یکی  کیف دستی برای کفش ها در دوره ابتدایی پوشیدن لباس آزاد است اما در دوره راهنمایی و دبیرستان  یونی فرم  میپوشند. پسرها کت و شلوار و کراوات   و  دخترها پیراهن و  کروات  و جلیقه و دامن   دانشگاه هم دولتی و هم خصوصی است (برای دولتی کنکور میزارن) دانشگاههای خصوصی با هم رقابت شدید دارند و  تابلوها و داخل مترو  پر از تبلیغات دانشگاها است