کتاب An illustrated Guide to Korea مجموعه آموزش های است در باب آموزش لغات – اصطلاحات و مکالمات کره ، اثر Chad Mayer & Kim Moon-jung.

مشخصات :

1- 307 صفحه رنگی

2- انتشارات Seoul selection 

3- سی دی و فیلم تدارد.

توضیحات : آموزش مکالمات به همراه لغات و اصطلاحات و نکات فرهنگی کره ای به آنگلیسی ساده مناسب برای سفر به کره و تاپیک 3 (مرحله مقدماتی و متوسط) 

برای خرید کتاب تماس بگیرید و تلفنی هماهنگ کنید.

کتاب آموزش لغات کره ای
کتاب آموزش لغات زبان کره ای