آموزشگاه زبان کره ای صدیق دانش

مرکز آموزش زبان کره ای در ایران ،تحت مجوز آموزش و پرورش

آموزش زبان کره ای - کتاب جدید

تلفن تماس: 66592912  -66592865 -66568475 -66569540 -66569578 -88014878 

قابل توجه همه دانشجویان آموزش زبان کره ای آموزشگاه کره ای صدیق دانش:
در سال جدید 30 جلد کتاب آموزش زبان کره ای به فروشگاه کتابهای آموزشگاه اضافه شد. در آینده ای نزدیک توضیحات کامل این کتاب های آموزشی که مربوط به مکالمه و دستورات گرامری و امتحان تاپیک می باشد در اختیاراتان قرار خواهیم داد. 

برای خرید و مشاهده کتابها به آموزشگاه مراجعه کنید.

موضوعات کلی کتابها:

1- آموزش گرامر دستور زبان کره ای

2- آموزش مفاهیم زبان کره ای

3- آموزش رسم الخط کره ای

4- آموزش زبان کره ای (انگلیسی)

5- نحوه اماده شدن برای امتحان تاپیک

آموزش زبان کره ای
آموزش زبان کره ای - گرامر ، مکالمه