آموزشگاه زبان کره ای صدیق دانش

مرکز آموزش زبان کره ای در ایران ،تحت مجوز آموزش و پرورش

چقدر زمان میبرد تا زبان کره ای را بطور کامل فرا بگیرم؟

چقدر زمان میبرد تا زبان کره ای را بطور کامل فرا بگیرم؟


بر اساس استاندارد سیستم آموزشی کشور کره جنوبی که آموزشگاه ما هم از آن تبعیت می کند، آموزش کامل زبان کره در 2 ترم ارایه می شود. ترم اول 40 جلسه و دوبار در هفته . و ترم دوم 50 جلسه. هر جلسه کلاس یک ساعت و نیم زمان می برد.