آموزشگاه زبان کره ای صدیق دانش

مرکز آموزش زبان کره ای در ایران ،تحت مجوز آموزش و پرورش

موسسه ملی زبان کره

 • سمینار روش تدریس آموزش زبان کره ای با حضور استاد cho wisu از دانشگاه پوسان و استاد kim Wonhee از موسسه ملی زبان کره برگزار شده در سفارت کره جنوبی در تهران در تاریخ ٩۴/٠٣/١۵ و ٩۴/٠٣/١۶ و با شرکت آقای شهاب عزیززاده مدیریت و استاد آموزشگاه زبان کره ای صدیق دانش که به طور رسمی از طرف سفارت کره جنوبی دعوت شده بودند. و تعدادی محدودی از اساتید زبان کره ای در ایران که در عکس حضور دارند. در این سمینار نحوی صحیح آموزش زبان کره ای و کمبود های زبان آموزان ایرانی بررسی شد. آموزشگاه زبان کره ای صدیق دانش سعی در ارائه آموزشی صحیح براساس این سمینار خواهد داشت.

   

  همایش زبان کره ای در ایران
  مدیریت آموزشگاه زبان کره ای صدیق دانش شهاب عزیززاده و استاد چو ویسو دکترای آموزش

  آموزش زبان کره ای
  شرکت کنندگان در سمینار روش تدریس کره ای از آموزشگاه کره ای صدیق دانش
  اساتید زبان کره ای ایرانی دعوت شده به سمینار روش تدریس کره ای در سفارت کره جنوبی
  آموزش زبان کره ای
  اساتید کره ای و ایرانی حاضر در سمینار روش تدریس کره ای 15 و 16 خرداد 94